הגדרת יעד הוצאות
הזנת תנועות בצורה הנוחה ביותר
הזנת תנועות ממחשב כף יד או טלפונים ניידים מתקדמים
להתייחס לארנק כאל חשבון בפני עצמו
בהצלחה!