יכולות התוכנה

הזנת תנועות

אופן הזנת התנועות במערכות מהסוג הזה, חייב להיות כמה שיותר נוח וכמה שיותר מהיר, עם כלים המקלים על התהליך כגון ייבוא נתונים מבנקים ומחברות אשראי, הזנת תנועות מחזוריות, הזנת תנועות מכל מכשיר או מחשב שמחוברים לאינטרנט, הזנת מספר תנועות בבת אחת וכו'. אך ביחד עם הפשטות של הזנת הנתונים, המערכת חייבת לאפשר הזנה מלאה של כל הנתונים האפשריים.
 • הזנת שלושה סוגי תאריכים: תאריך ביצוע העיסקה, תאריך תשלום והתאריך שעבורו התנועה לדוגמה תשלום של חשבון חשמל של החודשיים הקודמים ב 26 לחודש בכרטיס אשראי שיום החיוב שלו הוא ה 10 לחודש הבא. במקרה הזה, תאריך ביצוע העיסקה הוא ה 26 לחודש, תאריך התשלום הוא ה 10 לחודש הבא, והתאריך שעבורו התנועה הוא החודשיים הקודמים. שלושת התאריכים באים לידי ביטוי גם בדוחות ובגרפים כפי שיופרט בהמשך.
 • קישור תנועה לקטגוריה
 • קישור תנועה לחשבון או לכרטיס אשראי (ניהול החשבונות וכרטיסי האשראי יפורט בהמשך)
 • קישור תנועה לספק או ללקוח (ניהול הספקים והלקוחות יפורט בהמשך)
 • קישור תנועה לחוב או לחסכון (ניהול החובות והחסכונות יפורט בהמשך)
 • ניתן לסמן עבור כל תנועה האם נדרש מעקב עבורה (יפורט בהמשך)
 • צירוף קבצים לתנועה מיועד למי שמעוניין לסרוק מסמכים ולשמור אותם בתוכנה
 • תשלום במספר תשלומים עם יכולת של עריכת התשלומים (סכום ותאריך)
 • תנועה מחזורית
  • ניתן להגדיר את מספר המחזורים של התנועה
  • ניתן להגדיר את המרווח בין כל מחזור
  • גם כאן ניתן להבדיל בין תאריך ביצוע העסקה לתאריך התשלום, ולתאריך שעבורו התנועה
  • ניתן לעדכן פרטים עבור כל מחזור בפני עצמו (תאריך, הערות, האם נדרש מעקב ועוד)
 • הזנת תנועות מהירה
  • אפשרות להזין בבת אחת מספר תנועות בטבלה שמכילה את השדות העיקריים של התנועה
  • ניתן להגדיר ערכי ברירת מחדל עבור התנועות הנוצרות
  • ניתן להגדיר עבור תנועות מסויימות שדורשות עידכונים נוספים, שייפתח עבורה מסך הזנת התנועה המלא
  • בסיום הזנת התנועות, ניתן לצפות בתנועות שהוזנו
 • ייבוא תנועות מאקסל
  • ניתן לייבא כמעט כל סוג של אקסל, מכל בנק או חברת אשראי
  • כאשר המערכת לא מזהה את התבנית של האקסל, היא תבקש מהמשתמש שילמד אותה איך לקרוא את התבנית (מיפוי בין העמודות באקסל לשדות התנועה). בפעמים הבאות המערכת תבצע את המיפוי בצורה אוטומטית
  • המערכת יודעת להתמודד גם עם ייבוא מבנק וגם עם ייבוא מחברת אשראי(ההבדל העיקרי ביניהם הוא בכך שבייבוא מהבנק הסכום נמצא בשתי עמודות שונות (חובה וזכות) ובייבוא מכרטיס אשראי הוא נמצא בעמודה אחת)
  • התוכנה מאפשרת טיוב של הנתונים הקיימים באקסל - עדכון, מחיקה, הוספה. (בתצוגה טבלאית)
  • התוכנה זוכרת את הקטגוריה שנבחרה עבור תנועה מסויימת, ותדאג להזין אותה בפעמים הבאות. לדוגמה, אם מייבאים אקסל מחברת אשראי, כאשר בפירוט העיסקה מופיעה שם תחנת הדלק, ובחרנו עבור התנועה הזו את הקטגוריה "דלק". אזי בפעם הבאה שנייבא תנועה מאותו עסק, התוכנה תזהה לבד שהקטגוריה היא "דלק".
  • ניתן להגדיר עבור תנועות מסויימות שדורשות עידכונים נוספים, שייפתח עבורה מסך הזנת התנועה המלא
  • בסיום הזנת התנועות, ניתן לצפות בתנועות שהוזנו
  • מומלץ לצפות בהדרכה על הייבוא מאקסל שמדגימה את היכולות: ייבוא מאקסל
 • ייבוא תנועות מהאתר
  • ייבוא תנועות באתר מאפשר הזנה של תנועות מכל מחשב או מכל מכשיר המחובר לאינרנט, לתוך מאגר זמני של עד 100 תנועות. הניהול של המאגר הזמני מנותק לגמרי מהתוכנה, ויש להתחבר אליו עם שם משתמש וסיסמה אותם מקבלים דרך האתר. ניתן לשפוך את התנועות שהוזנו במאגר לתוך התוכנה מתי שרוצים, בדומה לייבוא תנועות מאקסל.

דוח מעקב הוצאות הכנסות

 • הדוח מציג את רשימת התנועות עם סיכום של ההוצאות, סיכום של ההכנסות והצגה של המאזן
 • כברירת מחדל הדוח מציג תנועות עבור חודש מסויים, אך ניתן לבחור כל טווח תאריכים אחר. לשם הנוחות ניתן להגדיר את היום בחודש אליו יש להתייחס כיום הראשון של החודש
 • הדוח מאפשר הצגה לפי תאריך תשלום ולפי תאריך תנועה. לדוגמה אם קניתי בסופרמרקט ב 1000 ש"ח ושילמתי בעשרה תשלומים, אזי בתצוגה לפי תאריך התשלום אני אראה עשרה תנועות בתאריכים שונים כאשר כל תנועה היא על סך 100 ש"ח. ובתצוגה לפי תאריך תנועה, אני אראה תנועה אחת על סך 1000 ש"ח. דוגמה נוספת: אם שילמתי חשבון חשמל על סך 800 ש"ח, והגדרתי שהוא עבור החודשיים הקודמים, אזי לפי תאריך התשלום אני אראה תנועה אחת על סך 800 ש"ח ולפי תאריך תנועה אני אראה שתי תנועות על סך 400 ש"ח כל אחת.
 • אפשרות לייצא לאקסל את הדוח
 • סינון לפי: קטגוריה, חשבון, כרטיס אשראי, ספק, לקוח
 • סינון לפי שדה טקסט חופשי
 • הדוח מציג תנועות שנדרש מעקב עבורם בצבע אפור, וניתן לסנן את דוח התנועות כך שיציג רק את התנועות שדורשות מעקב
 • אפשרות למיין לפי כל עמודה
 • אפשרות עריכת/מחיקת התנועות דרך הדוח

דוח מעקב הוצאות הכנסות לפי קטגוריות

 • הדוח מציג את סכומי התנועות לפי קטגוריות
 • הדוח מכיל את היכולות שהוזכרו בדוח הקודם - סינון לפי כל השדות, תצוגה לפי תאריך תשלום או לפי תאריך תנועה, ייצוא לאקסל וכו'.
 • בדוח מוצגות הקטגוריות הראשיות כאשר תחת כל קטגוריה ראשית, מופיעות תתי הקטגוריות. ניתן לכווץ או להרחיב את הקטגוריות הראשיות.
 • עבור כל קטגוריה יוצג "יעד הוצאות" שיפורט בהמשך, ו"חריגה מהיעד" במידה ויש חריגה
 • עבור כל קטגוריה ראשית ניתן לפתוח גרף שמכיל את התפלגות התנועות לפי תתי הקטגוריות (גרף עוגה יפורט בהמשך)
 • עבור כל קטגוריה (ראשית ומשנית) ניתן לפתוח גרף שנתי שמציג את סכומי התנועות בקטגוריה במשך השנה

דוח מעקב יתרת חשבון

 • הדוח מציג את יתרת חשבונות הבנק אחרי כל תנועה במערכת
 • ניתן לייצא את הדוח לאקסל
 • הדוח ממויין לפי תאריך התשלום, וכדי למנוע בלבול לא ניתן לשנות את המיון
 • האפשרות היחידה לסינון היא לפי חשבון (כדי למנוע בלבול)
 • יתרה חיובית תופיע בצבע ירוק, יתרה שלילית שלא חרגה מהמסגרת של החשבון תופיע בצבע שחור, ויתרה שלילית שחרגה ממסגרת החשבון תופיע בצבע אדום
 • תנועות שנדרש מעקב עבורם יופיעו בצבע אפור

הקטגוריות של התנועות

 • עץ הקטגוריות הוא היררכי בן שתי רמות - קטגוריה ראשית וקטגוריה משנית
 • כפי שהוזכר לעיל, ניתן לשייך כל תנועה לקטגוריה, ניתן לסנן את דוח התנועות לפי קטגוריה, ניתן להציג את סכומי התנועות לפי קטגוריות, ובהמשך נראה שניתן להגדיר יעד הוצאות לכל קטגוריה,
 • אפשרות לייצא ולייבא את עץ הקטגוריות (בלי לייצא או לייבא את כל הנתונים במערכת). נועד על מנת לבנות מאגר של קטגוריות לתחומים שונים

חשבונות בנק

 • ניתן להגדיר כמה חשבונות בנק שרוצים, כאשר כברירת מחדל קיים במערכת חשבון אחד בשם "החשבון שלי"
 • כפי שהוזכר לעיל, ניתן לשייך תנועה לחשבון, ולסנן את הדוחות לפי חשבון. כאשר כל תנועה המשוייכת לחשבון, מעדכנת את היתרה שלו באופן אוטומטי. וכפי שצויין למעלה, ניתן לצפות ביתרת החשבון בכל רגע נתון, דרך דוח מעקב יתרת חשבון
 • כאשר קיים רק חשבון אחד במערכת, אזי המשתמש לא יצטרך לבחור חשבון באף מסך, אוטומטית ייבחר החשבון היחיד
 • לכל חשבון ניתן להגדיר מסגרת, כאשר כפי שהוזכר, בדוח התנועות היתרה תופיע באדום כאשר יש חריגה מהמסגרת הזו שהוגדרה
 • עבור כל חשבון יש אפשרות לעדכן יתרת חשבון בכל תאריך שרוצים.
 • כפי שיפורט בהמשך, ניתן להציג גרף שמציג את יתרת החשבון ביום מסויים בחודש לאורך השנה, ובכך לראות את קצב ההתקדממות שלנו
 • יש אפשרות לבצע העברה מחשבון לחשבון. יש להשים לב, שתנועות מסוג העברה בין חשבונות או מסוג משיכת מזומן (שתפורט בהמשך), כברירת מחדל לא מופיעים בדוח מעקב הוצאות הכנסות, אלא בדוח מעקב יתרת חשבון בלבד, וזאת בגלל שפעולות אילו אינן משפיעות על מאזן הוצאות הכנסות, אלא על יתרת החשבון בלבד. למי שכן רוצה להציגם גם בדוח מעקב יתרת חשבון, יש לו את האפשרות להגדיר זאת דרך מסך הגדרות.
 • יש אפשרות להגדיר חשבון כחשבון "מזומן בארנק" שמאפשר להתייחס לארנק שלנו כאל חשבון בפני עצמו, ובכך להתמודד עם משיכת מזומן (משיכת מזומן היא בעצם העברה מחשבון הבנק לחשבון הארנק)
 • קיימת אפשרות למשיכת מזומן מחשבון בנק, ומשיכת מזומן מכרטיס אשראי )יכולת שמספר חברות אשראי מאפשרות(
 • ניתן להגדיר עמלה עבור משיכת המזומן עאו ההעברה בין החשבונות, כאשר העמלה מתווספת לסכום שיורד מחשבון המקור.

כרטיסי אשראי

 • ניתן להגדיר כמה כרטיסי אשראי שרוצים, כאשר כברירת מחדל קיים במערכת כרטיס אשראי אחד בשם "כרטיס האשראי שלי"
 • כל כרטיס אשראי יש לשייך לחשבון
 • כפי שהוזכר לעיל, ניתן לשייך תנועה לכרטיס אשראי, ולסנן את הדוחות לפי כרטיס אשראי. כאשר כל תנועה המשוייכת לכרטיס אשראי, מעדכנת את היתרה של החשבון אליו. כרטיס האשראי משוייך
 • ניתן להגדיר עבור כל כרטיס את יום החיוב שלו בחודש. או שניתן להגדיר על כרטיס שהוא מסוג "דיירקט" דהיינו שיום החיוב הוא לפי יום ביצוע העיסקה

גרפים

 • גרף הוצאות הכנסות שנתי - לפי סינונים שונים, מציג את מאזן הוצאות הכנסות במשך שנה
 • גרף הוצאות הכנסות חודשי - מאפשר לראות בצורה של עוגה, כיצד מתחלקות התנועות לפי הקטגוריות השונות
 • גרף יתרת חשבון שנתי - מאפשר לראות את השינוי ביתרת החשבון ביום מסויים בחודש במשך השנה
 • עבור חלק מהגרפים, מוצגים הנתונים גם בטבלה שאותה ניתן לייצא לאקסל

ספקים ולקוחות

 • ניתן לנהל רשימת ספקים ורשימת לקוחות
 • ניתן לשייך תנועות לספק או לקוח ולסנן את דוח התנועות לפיהם

מעקב אחר תנועות

 • ניתן להגדיר עבור כל תנועה האם נדרש מעקב עבורה
 • כל תנועה כזו מופיעה בצבע אפור בדוח התנועות
 • ניתן לסנן את דוח התנועות כך שיציג רק תנועות שנדרש מעקב עבורם

חובות וחסכונות

 • ניתן לנהל רשימת חובות וחסכונות
 • עבור כל חוב או חסכון יש להגדיר סכום התחלתי
 • ניתן לקשר כל תנועה לחוב או לחסכון, כאשר כל תנועה מסוג הוצאה מורידה את סכום החוב או מעלה את סכום החסכון, וכל תנועה מסוג הכנסה מעלה את סכום החוב או מורידה את סכום החסכון
 • ניתן לקשר קטגוריה שלימה לחוב או לחסכון, וכך כל תנועה תחת הקטגוריה משפיעה על אותו חוב או חסכון
 • ניתן לצפות בתנועות שמקושרות לחוב או לחסכון מסויים

נכסים ורכוש

 • ניתן לנהל את רשימת הנכסים והרכוש

הגדרת יעד הוצאות

 • אפשרות להגדיר יעד הוצאות עבור קטגוריה מסויימת
 • אפשרות לשנות את היעד עבור חודשים מסויימים
 • ניתן לצפות בחריגה מהיעד, בדוח התנועות בתצוגת "דוח מעקב הוצאות הכנסות לפי קטגוריות"

תאריכים עבריים

 • כאשר לוחצים עם הלחצן הימני של העכבר על כל פקד מסוג תאריך, ייפתח מסך להזנת תאריך עברי
 • בייבוא תנועות מאקסל, ניתן להזין באקסל תאריכים עבריים שיומרו לתאריכים לועזיים בעת הייבוא

ניהול משתמשים

 • ניתן ליצור כמה משתמשים שרוצים במערכת, כאשר לכל משתמש מוגדר קובץ נתונים נפרד משלו
 • ניתן להגדיר ערכת צבעים לתוכנה עבור כל משתמש, ובכך למנוע בלבול
 • ניתן לעדכן סיסמה לכל משתמש

גיבוי ושחזור נתונים

 • ניתן לגבות את הנתונים לקובץ, ולשחזר אותם בעת הצורך

ארכיטקטורה

 • התוכנה והנתונים נשמרים במחשב המקומי, כאשר הנתונים אינם מועברים לשום גורם חיצוני
 • אין צורך להיות מחובר לאינטרנט על מנת לעבוד על התוכנה
 • כפי שהוזכר למעלה, על מנת לאפשר הזנת תנועות מכל מקום באינטרנט, הוקם ממשק מיוחד שנותן להזין תנועות לתוך מאגר זמני ברשת, ולשפוך אותם לתוכנה מתי שרוצים

יכולות נוספות

 • מסך חישוב מעשרות
כל הזכויות שמורות

תוכנה לניהול משק הבית | תוכנה לניהול תקציב המשפחה | תוכנה לניהול תזרים מזומנים | Control The Cash | תוכנה לניהול כלכלת המשפחה
תוכנה לניהול כספים | תוכנה לניהול הוצאות והכנסות הבית | תוכנה לניהול העסק | חינמית חינם בחינם | כלי לניהול
תוכנה לניהול משק בית | ניהול| משפחה | להורדה | הורדה